Phiên bản mới Dành cho Bác sỹ Phiên bản mới Dành cho Nhà thuốc Phiên bản mới Dành cho Lễ tân/Thu ngân Phiên bản mới Dành cho Quản lý phòng khám Hẹn khám bệnh online Hệ Thống Kết Nối Y Tế
Có nhiều nhà thuốc & Bác sỹ được www.thuoc.vn phục vụ mỗi ngày. Mặc dù đội ngũ trình dược công ty của bạn đã rất nỗ lực nhưng không bao giờ chắc chắn rằng họ có thể gặp gỡ & tiếp xúc được tất cả các Nhà thuốc trên toàn quốc để thông báo và cập nhật về các chương trình bán hàng mới nhất của bạn. Đó là lý do để thuốc NET xây dựng chức năng dành cho Trình dược & các công ty Dược phẩm.
Hợp tác với chương trình Sức khoẻ cho mọi người - VTV2 Dịch vụ khám sức khoẻ Dịch vụ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm tại nhà Đăng ký khám và chữa bệnh tại các bệnh viện Đăng ký làm xét nghiệm tại các bệnh viện Thẻ chăm sóc sức khoẻ